Tagged: ایران-حقوق بشر-قتل عام

اروپا باید عوامل اطلاعات رژیم ایران را اخراج کند 0

بهزاد نظیری به اسکای نیوز: اروپا باید عوامل اطلاعات رژیم ایران را اخراج کند

هزاد نظیری عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران شورای ملی مقاومت ایران در پاریس کنفرانسی را در مورد نقض حقوق‌بشر و سیاست‌های رژیم ایران برگزار کرد. در این کنفرانس تعداد زیادی از شهرداران...