Tagged: ایران-سرکوب-گوهردشت

زندان گوهردشت 0

یورش وحشیانه به زندانیان اهل سنت در زندان گوهردشت کرج

زندان گوهردشت بنا بر اخبار دریافتی از داخل ایران مأموران گارد زندان گوهردشت کرج سه‌شنبه شب ۱۶مرداد وحشیانه به بند ۷سالن ۲۱ که زندانیان اهل سنت در آن مستقر هستند؛ یورش بردند. مأموران زندان...