Tagged: ایران-محیط زیست-سید امامی

کاوه مدنی 0

فرار معاون سازمان محیط‌زیست رژیم از کشور

کاوه مدنی کاوه مدنی معاون محیط‌زیست رژیم که سال گذشته  مدتی بازداشت شده بود از کشور فرار کرد. وی که برای  شرکت در جلسه‌یی به تایلند سفر کرده بود از همانجا استعفا داد و...