Tagged: ایران-هسته ای-تحریم

جوزپه كونته نخست وزیر ایتالیا 0

موضع سخت‌تر نخست‌وزیر ایتالیا علیه رژیم ایران

جوزپه کونته نخست وزیر ایتالیا نخست‌وزیر ایتالیا گفت موضع سخت‌تری را در قبال (رژیم) ایران مورد بررسی قرار می‌دهیم.. جوزپه کونته روزی چهارشنبه ۱۷مرداد ۹۷ طی یک کنفرانس مطبوعاتی در رم افزود، به‌تازگی از...