Tagged: تابستان

آمران قتل‌عام تابستان 0

آمران قتل‌عام تابستان ۶۷ را به دست عدالت بسپارید

گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا و کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان برای ایران آزاد، در سالگرد قتل‌عام زندانیان مجاهد و مبارز در تابستان ۶۷ اطلاعیه‌یی صادر کردند. در این اطلاعیه‌ها، از شورای...