Tagged: خامنه ای-ایران-بحران

خامنه ای و بحرانهای زنجیره ای 0

خامنه‌ای؛ زنجیره‌یی از ضعف و بحران

علی خامنه‌ای پس از یک ماه سکوت روز پنجشنبه نوزدهم بهمن ۹۶ به‌بهانه دیدار با گروهی از پرسنل نیروی هوایی به‌صحنه آمد و زنجیره‌یی از ضعف و بحران و بن‌بستهای رژیمش را به‌نمایش گذاشت....