Tagged: راه

soleimani_irak 0

راه افتادن حمام خون طایفه‌ ای با پاسدارسلیمانی

گزارش‌ها از پیشروی نیروهای عراقی به سوی فلوجه حکایت دارند. خبرنگار بی‌بی‌سی در عراق می‌گوید شهر کرمه که نخستین جبهه نبرد برای بازپس‌گیری فلوجه بود، اکنون از کنترل داعش خارج شده و در اختیار...