Tagged: روحانی-شیاد

آخوند روحانی 0

هو کردن آخوند روحانی و شعار دروغه دروغه در سخنرانی نمایشی ۲۲بهمن

عوامل رژیم در یک درگیری باندی  در نمایش ۲۲بهمن به اظهارات  آخوند روحانی اعتراض کرده و او را هو کردند آنها در واکنش به ادعاهای آخوند روحانی شعار می‌دادند دروغه دروغه