Tagged: روز زن-زندانی-زینب جلالیان

زینب جلالیان 0

پیام زندانی سیاسی زینب جلالیان به‌مناسبت روز جهانی زن

زندانی سیاسی زینب جلالیان در پیامی به‌مناسبت روز جهانی زن از زندان خوی ضمن تبریک فرا رسیدن این روز به افشای گوشه‌یی از جنایات دژخیمان خامنه‌ای در زندان پرداخت.  وی از جمله نوشت: “ای...