Tagged: سخن روز

بسیج سیاسی جهانی علیه رژیم 0

بسیج سیاسی جهانی علیه رژیم

سخن روز در روزهای اخیر و بعد از فعل و انفعالاتی که در مجمع عمومی و شورای امنیت ملل ‌متحد در ارتباط با مسأله ایران و رژیم ایران در جریان است، به‌نظر می‌رسد که تحرکات در...

سخن روز 0

نظام و سیلی‌های مداوم

  این روزها شاهد موج جدیدی از ابراز وحشت و نگرانی سران و سرکردگان رژیم هستیم که در اشکال گوناگون از تریبونهای رسمی و غیررسمی از رادیو تلویزیون و رسانه‌ها، تا نمایشهای جمعه و...