Tagged: فرانسه-سوریه -حمله

فرانسه-دفاع-خارجه 0

کنفرانس مشترک وزاری خارجه و دفاع فرانسه درباره عملیات مشترک سه کشور علیه رژیم سوریه

وزیر خارجه فرانسه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر دفاع این کشور، گفت: «رژیم دمشق باید به استفاده از تسلیحات (شیمیایی) پایان بدهد… ما سه خواسته (ضروری) داریم: برچیدن برنامه شیمیایی (رژیم) سوریه به‌نحوی...