Tagged: قیام-اصلاح طلب-ایران

قاتلان-بی-فشنگ (1) 0

قاتلان بی فشنگ

درحالیکه بحران حاکمیت پس از قیام سراسری بالا گرفته است، باندهای درونی رژیم نسبت به آینده تیره و تار رژیم وخطر سرنگونی هشدار می‌دهند و در جنگ و جدال‌های درونی، به سیاست‌های تبهکارانه و...