Tagged: قیام-چهارشنبه سوری-ایران

کیان پارس چهارشنبه سوری 0

رویارویی جوانان کیان‌پارس تهران با نیروهای بسیجی

جوانان قیام آفرین در منطقه کیان‌پارس با انفجار بمبهای دست‌ساز و ترقه به مقابله با بسیجی‌ها و مأموران انتظامی می‌پردازند. صدای ترقه و بمب لحظه‌ای قطع نمی‌شود. زنان و مردان این منطقه عکسهای خامنه‌ای...

چهارشنبه سوری 0

وحشت از قیامی دیگر در چهارشنبه‌سوری و تدابیر سرکوبگرانه و بازدارنده رژیم آخوندی

رژیم آخوندی در وحشت از تبدیل جشن چهارشنبه سوری به قیامی دیگر علیه این نظام منحوس به تدابیر بازدارنده و سرکوبگرانه خود ادامه می‌دهد و تلاش می‌کند از قیام مردم ایران جلوگیری کند. به‌دستور...

0

پیام چهارشنبه سوری:‌ آتش جواب آتش – مسعود کلانی

  مسعود کلانی بهار و نوروز در راه است. چند روز پیش از تحویل سال، جشن ملی چهارشنبه‌سوری را در پیش داریم. جشنی از آئینهای کهن ایران، این زیباترین وطن که  قرنهاست در استقبال...