Tagged: مترو-تهران-گرانی

مترو تهران 0

سه برابر شدن قیمت بلیط مترو

رژیم ضدمردمی آخوندی قصد دارد به منظور اخاذی از مردم قیمت بلیط مترو را سه برابر کند. به‌نوشته رسانه‌های حکومتی روز دوشنبه شهرداری رژیم در تهران لایحه‌یی برای افزایش نرخ بلیت مترو تهیه کرده...