Tagged: مجاهدین-شهیدان-رضایی

مجاهد صدیق مرضیه رضایی 0

درگذشت مجاهد صدیق مرضیه رضایی در آلبانی

مجاهد صدیق مرضیه رضایی سحرگاه جمعه ۱۴اردیبهشت، خواهر مجاهد مرضیه رضایی، از شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران و از فرماندهان ارتش آزادیبخش ملی، پس از سه دهه مبارزه بی‌امان برای آزادی و نبرد با استبداد...