Tagged: مسابقات زیباترین گربه در شهر رم ایتالیا

0,,19164549_303,00 0

مسابقات زیباترین گربه در شهر رم ایتالیا

مسابقات زیباترین گربه در شهر رم ایتالیا گربه از حیوانات گوشت‌خواری است هم‌ردیف شیر، ببر و پلنگ. در آوریل ۲۰۱۶ مسابقات زیباترین گربه سال در شهر رم ایتالیا برگزار شد. عکس‌های ماکس روسی از...