Tagged: مقاومت-شورا

اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی مقاومت ایران - تیر۹۷ 0

اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی مقاومت ایران- ۱۴-۱۵تیر۱۳۹۷

اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی مقاومت ایران – تیر۹۷ اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی مقاومت در روزهای چهاردهم و پانزدهم تیر۱۳۹۷با حضور مریم رجوی برگزار شد. در آغاز اجلاس، خانم رجوی با درود به شهیدان و...