Tagged: مقاومت-پاریس

فاکس نیوز 0

فاکس نیوز:‌ بیش از صد هزار تن در گردهمایی اپوزیسیون ایران در پاریس / مصاحبه با مریم رجوی

فاکس نیوز – گردهمایی اپوزیسیون ایران در پاریس ویزیون فاکس‌نیوز ۹تیر۹۷: ایرانیان تبعیدی و هوادارانشان از سراسر جهان یک گردهمایی عظیم در پاریس برگزار کردند و به‌دنبال دهه‌ها سرکوب در ایران به آزادی فراخوان...

سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس 0

سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس روز شنبه ۹تیرماه ۱۳۹۷(۳۰ژوئن ۲۰۱۸)، گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس برگزار شد. در اجتماع عظیم ایرانیان، هیأت‌های نمایندگی از کشورهای مختلف جهان، شامل برجسته‌ترین...