Tagged: کنگره آمریکا-مریم رجوی

مریم رجوی-روهرا باکر-تدپو 0

دیدار نمایندگان ارشد کنگره آمریکا با مریم رجوی

هیاتی از نمایندگان کنگره آمریکا، آقایان دینا روهرا باکر و قاضی تد پو، در دیدار با مریم رجوی، به تحریم‌های همه‌جانبه علیه رژیم ایران و اخراج پاسداران از منطقه فراخوان دادند. روز شنبه ۵...