Tagged: S MEMBER- احسان بیدی مزدور وزارت اطلاعات در آلبانی

محمود ممبینی - افشاگری - آلبانی 0

افشای توطئه وزارت اطلاعات

اینجانب محمود ممبینی با خواندن خبری در سایت های وزارت اطلاعات منجمله سایت فراق رژیم، از زبان مامور وزارت اطلاعات بنام سنجابی خواندم و از اینکه نام من در ردیف مزدوران و ماموران وزارت...

EHSAN BIDI- VAVAK,S MEMBER- احسان بیدی مزدور وزارت اطلاعات در آلبانی

احسان بیدی مزدور دونپایه اطلاعات آخوندی در آلبانی را بشناسید

احسان بیدی یک مامور دون پایه وزارت اطلاعات رژیم ملایان است که در تاریخ ۲۴مهر۹۲ زیر عنوان پناهنده و «عضو سابق مجاهدین» با یک پاسپورت ایرانی صادر شده از سوی وزارت اطلاعات رژیم ملاها...