درباره ما

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

ما به برپایی یک ایران آزاد و آباد ودموکراتیک معتقدیم. ایرانی عاری از دین اجباری و اجباردینی، عاری از سانسور، عاری از بی عدالتی و فقر، عاری از هرگونه تبعیض دینی، جنسی و قومی

ما معتقدیم، باید عوامل ودستجات و مزدوران رژیم ولایت فقیه را در هر لباسی و با هر باندرول و ادعایی که تلاش میکنند همین رژیم یا یکی از دستجات درونی اش را حفظ کنند، افشا کنیم.

افشای عوامل و پاسداران سیاسی این رژیم یک وظیفه ملی و میهنی برای همه آنهایی است که دلشان برای یک ایران آزاد و آباد و دموکراتیک می تپد.

دست کمک به سوی همه هموطنان عزیزمان دراز می کنیم و می خواهیم ما را در این جنگ مقدس یاری نمایند.

مدیریت سایت ایران آزاد فردا

هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در آلبانی

آخرین مطالب