پاسخی به همریشان بهمن بازرگانی از قبیل خائن اکثریتی بهزاد کریمی – کتاب بازیافت یک مردار پس از نیم قرن – در باره یاوه‌ها و مجعولات بهمن بازرگانی و اطلاعات آخوندی

پاسخی به همریشان بهمن بازرگانی از قبیل خائن اکثریتی بهزاد کریمی – کتاب بازیافت یک مردار پس از نیم قرن – در باره یاوه‌ها و مجعولات بهمن بازرگانی و اطلاعات آخوندی

در باره یاوه‌ها و مجعولات بهمن بازرگانی و اطلاعات آخوندی
پای صحبت مجاهدین خلق: مهدی ابریشمچی ، محمود احمدی ، احمد حنیف نژاد
محمد حیاتی ، عبدالصمد ساجدیان، محمد سادات دربندی ، محمود عطایی ، مهدی فیروزیان
و زنده یاد محمد سیدی کاشانی
به اهتمام عباس داوری ۱۳۹۷

برای مطالعه این کتاب لطفا

اینجا را کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین مطالب