ژنرال مک کنزی: الان زمانی نیست که رژیم ایران کوچکترین اشتباهی مرتکب بشود

گزارش آسوشیتدپرس از عرشه ناو هواپیمابرآبراهام لینکلن

آسوشیتدپرس نوشت: ناولینکلن که همراه با ناوهای اژدرانداز ذخیره و کشتیها و نیروی جنگی شامل ۷۰هواپیما، تجهیزات اصلی بعنوان پاسخ پنتاگون به تهدیدات رژیم ایران برای حمله به نیروهای آمریکا یا کشتیهای تجاری در خلیج فارس است.روز شنبه در آبهای بین المللی شرق عمان و در ۲۰۰مایلی ساحل جنوبی ایران گشت داد.
اژدرانداز یو.اس.اس گونزالس که بخشی از گروه ضربت لینکلن است در خلیج فارس کار می کند. نیروی لینکلن شامل ۴۴ هواپیمای جنگنده سوپر هورنت اف-۱۸ بود که ۲۴ساعته به ماموریتهای حساب شده یی ادامه می دهند که عمدتا جهت حفظ حضور محسوس آمریکاست که به گفته ژنرال مک کنزی فرمانده سنتکام بنظر می رسد باعث شده نیروهای رژیم ایران از حملات بالقوه که برایش آماده می شدند کوتاه آمده باشند
دریادار جان وید(Wade) فرمانده گروه ضربت لینکلن به آسو شیتدپرس گفت: تا این نقطه نیروهای رژیم ایران از هرکاری در ممانعت در جابجایی های ما یا عملی که به واکنش ما نیاز باشد، خود داری کرده اند.
ژنرال مک کنزی گفت: طبق ارزیابی من اگر ما نیروهایمان را تقویت نمی کردیم کاملا محتمل بود که یک حمله تا الان صورت می گرفت. حضور ناو لینکلن تفاوت زیادی در وضعیت ایجاد کرده و ما بر این باوریم که رژیم ایران مجددا حساب و کتاب کرده و مجبور است در هر اقدامی علیه ما، ب میزان تجهیزاتی را که ما دراین جا داریم در نظر بگیرد.
وی گفت بنابراین ما فکر می کنیم که [این تقویت نیرو]تاثیر باثبات کننده داشته است. مک کنزی گفت آنها با سختی به این ناو نگاه می کنند زیرا می دانند که ما هم بشدت آنها را زیر نظر داریم…
آمریکا پیشتر اعلام کردکه در نظر دارد ۹۰۰ نفر نیروی افزوده به خاورمیانه اعزام کند و ماندن ۶۰۰ نفر از نیروها را تمدید کند و این در حالیست که دهها هزار نیروی آمریکا در سراسر این منطقه در صحنه حضور دارند…
مک کنزی خطاب به نیروهای آمریکا گفت او به دلیل تنشهایی که با رژیم ایران وجود داشته، درخواست اعزام این ناو به منطقه را داده است. وی گفت: قصد ما از آوردن شما به اینجا باثبات کردن وضعیت است و اینکه به رژیم ایران بفهمانیم که الان زمانی نیست که اشتباهی مرتکب بشود.

مطالب مرتبط

آخرین مطالب