کلیپ ها

پاسخ‌از میدان‌خونین میهن‌اشغال‌شده به «چوب‌زنان به‌مسعود رجوی» چه درموضع «رئیس‌مجلس ارتجاع» و درموضع «عربده‌کشان خارج‌کشوری وزارت اطلاعات»

سخ‌از میدان‌خونین میهن‌اشغال‌شده به «چوب‌زنان به‌مسعود رجوی» چه درموضع «رئیس‌مجلس ارتجاع» و درموضع «عربده‌کشان خارج‌کشوری وزارت اطلاعات» به آتش کشیدن...

ادامه مطلب

نشان‌دادن ارتباطات‌آشکار درمیان تقلا‌های امیر یغمایی برای احقاق «حق‌ارتباط با وزارت اطلاعات»، دربرنامه آفساید پیک شادی

امیر یغمایی: «من بعدازاینکه ازپیش آمریکایی‌ها درعراق، برگشتم سوئد و تماس‌گرفتم با عمویم [ابوالقاسم هوس یغمایی مسئول شعبه وزارت اطلاعات...

ادامه مطلب

پشت‌به یاوه‌های «انجمن‌نجاست» دشمن درداخل و انجمن‌رذالت‌آن درخارج‌کشور (شکنجه‌گران‌سیاسی آخوندها) و روبه میهن درمیدان رزم توسط کانون‌های پاکباز شورشی

پشت‌به یاوه‌های «انجمن‌نجاست» دشمن درداخل و انجمن‌رذالت‌آن درخارج‌کشور (شکنجه‌گران‌سیاسی آخوندها) و روبه میهن درمیدان رزم توسط کانون‌های پاکباز شورشی پشت‌به...

ادامه مطلب

عفو بین‌الملل درباره ناپدیدسازی و خطراعدام‌مخفیانه چندزندانی درایران هشدارداد

عفو بین‌الملل درباره ناپدیدسازی و خطراعدام‌مخفیانه چندزندانی درایران هشدارداد عفو بین‌الملل درباره ناپدیدسازی و خطراعدام‌مخفیانه چندزندانی درایران هشدارداد در بیانیه...

ادامه مطلب

تلاش وزارت‌اطلاعات برای‌راه‌اندازی سیرک‌مزدورانش علیه مجاهدین دراشرف۳ – برنامه پرونده

تلاش وزارت‌اطلاعات برای‌راه‌اندازی سیرک‌مزدورانش علیه مجاهدین دراشرف۳ – برنامه پرونده تلاش وزارت‌اطلاعات برای‌راه‌اندازی سیرک‌مزدورانش علیه مجاهدین دراشرف۳ – برنامه پرونده...

ادامه مطلب
صفحه 1 از 7 1 2 7

آخرین مطالب