کلیپ ها

تو [ایرج مصداقی] که خودت در کتابی که نوشته‌ایی، اعتراف کرده‌ای که توبه نامه نوشته و با اطلاعات آن‌زمان، همکاری کرده‌ایی، چه اراجیفی داری بهم می‌بافی؟

تماس بتول ماجانی با برنامه همیاری سیمای آزادی گلریزان همبستگی ملی علیه آخوندها برای دیدن به کلیپ مراجعه کنید https://vimeo.com/381431785 تماس...

ادامه مطلب
صفحه 2 از 5 1 2 3 5

آخرین مطالب